BHP SERWIS


Usługi PPOŻ.

W ramach tej usługi specjaliści PPOŻ. wykonają dla Państwa: Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków i obiektów budowlanych zgodnie z §6 Rozporządzenia MSWiA o ochronie przeciwpożarowej budynków ( Dz.U. 109 poz. 719 z 2010r.) Przeglądy PPOŻ. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej opracowanie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej Proponujemy ponadto: przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem z uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych wyposażenie nadzorowanych obiektów w: instrukcje przeciwpożarowe wykazy telefonów alarmowych znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony ppoż. pożarnicze tablice informacyjne podręczny sprzęt gaśniczy. wykonywanie przeglądów stanu technicznego hydrantów wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego udzielanie porad i opiniowanie na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową prowadzenie próbnych ewakuacji Ponadto współpracujemy blisko z zaprzyjaźnioną kancelarią radcy prawnego, specjalizującą się w prawie pracy, odszkodowaniach związanych z wypadkami, sprawach związanych z ZUS. Jednocześnie: doradzimy w innych sprawach związanych z prowadzeniem firmy wprowadzimy procedury usprawniające Twoją pracę zaproponujemy dodatkowe usługi i nowoczesne rozwiązania


Usługi BHP | Usługi PPOŻ. | Szkolenia BHP | Szkolenia PPOŻ. | Kontakt |